Д-р Велина Комарева

D-r Velina Komareva

Офталмология

Образование:
Висше, Магистър по медицина – ВМИ Варна, 1982г.
Висше, Магистър по Обществено Здравеопазване – МУ Варна, 2004г.

Специалност: Очни болести – МА София, 1987г.

Курсове и специализации:

 • Приложение на лазерите в лечението на Очната патология – 1994г.;
 • Диабетна ретинопатия – клиника и лазерно лечение – 1994г.;
 • Лазерно лечение в офталмологията – 1994 г.;
 • Лазерно лечение на очните заболявания с обсъждане на ФА показатели – 1995г.;
 • Оклузионни процеси в ретината – 1996г.;
 • Очедвигателни разстройства – 1997г.;
 • Флуоресцеинова ангиография при заболявания на хориоретината – 1997г.;
 • Ретина ІІ раздел – 1998г.;
 • ІІ-ри Международен конгрес по Глаукома – гр. Истанбул, м. ІІІ 2003г.;
 • Рефракционни аномалии и тяхната корекция – гр. Варна, м. ХІ 2004г.;
 • Новости в офталмологията – гр. София, м. ХІ 2004г.;
 • Рефракционни аномалии – гр. Пловдив, м. ХІІ 2004 г.;
 • Селективна лазерна трабекулопластика – гр. София, м. ХІ 2004г.;
 • Годишна конференция на БДО “Новости в Офталмологията” – гр. София, м. ХІ 2004г.;
 • Рефракционни аномалии и тяхната корекция – гр. София, м. І 2005г.;
 • Рефракционни аномалии – гр. Варна, м. ІІ 2005г.;
 • Ехография – гр. София, м. VI 2005г.;
 • Лазери в офталмологията – гр. София, м. VI. 2005г.;
 • VIII-ми Национален конгрес по офталмология – гр. София, VI 2005г.;
 • ІІ-ри Конгрес на офталмолозите от Югоизточна Европа – гр. София, м. VI 2005г.;
 • І-ви Конгрес на Съюза на българските контактолози – гр. София, м. ХІІ 2005г.;
 • курс“Новости в офталмологията“;
 • курс“Антиглаукомна операция-клапата на Ахмед“;
 • диплом -„Пълномощник на системата за управление на качеството“;
 • курс“Катарактална и рефрактивна хирургия“;
 • Конгрес- Годишна среща на съюза на очните лекари;
 • курс“Водене на социален диалог“.

Лекарска практика:

 • От 1982г. до 1992г. асистент в катедра Очни болести при ВМИ Варна, МФ Толбухин;
 • От 1992г. до 1999г. офталмолог Очно отделение МБАЛ Добрич;
 • От 1999г. до 2006г. /до 09.01./ офталмолог в “ДКЦ-І Добрич” ООД;
 • От 10.01.2006 г. Управител на “ДКЦ-І Добрич” ООД.