Д-р Деян Димитров Ханджиев

Picture-004

Неврохирургия

Образование: Висше, лекар – МУ „П .Стоянов” гр. Варна, 1999г.

Специалност:
Неврохирургия – МУ „П .Стоянов” гр. Варна, 2008г.;
Здравен мениджмънт – МУ „П .Стоянов” гр. Варна, 2013г.

Курсове и специализации:

 • Февруари 2000г.- Курс по Спешна медицинска помощ по Програма ФАР;
 • Ноември 2002г.- Международна среща на BANO/ Българска Академия по Невро-онкология;
 • Октомври 2005г.- Национална конференция по неврохирургия Зл. Пясъци Варна – лектор;
 • Декември 2008г.- Spineexpertsgroup –Резиденция Бояна-София;
 • Октомври2010г.- Национална конференция по неврохирургия с международно участие – Несебър;
 • Октомври 2010г.- Курс:Техники за високообротен Дрил и електрическа и пневматична инструментация на МedtronicUSA;
 • Май 2011г.- 5-ти Българо- немски симпозиум по модерна неврохирургия – Мозъчен вазоспазъм при аневризмална субарахноидна хеморагия;
 • Ноември 2011г.- XX Национален конгрес по неврохирургия с международно участие – Правец;
 • 2011г.- Курс- удостоверение за правоспособност да извършва диагностични и терапевтични дейности под рентгенов контрол;
 • Октомври 2012г.- Семинар „UСВ в неврологията”;
 • Октомври 2012г.- XXIНационална конференция по неврохирургия;
 • Септември 2012г.- IX Азиатски конгрес на неврологичните хирурзи- Истанбул, Турция;
 • Септември 2012г.- Курс- Краниална невроендоскопия- Истанбул, Турция;
 • Декември 2012г.- Курс – Перкутанна нуклеолиза и вертебропластика – StrikerUSA-Букурещ- Румъния;
 • Декември 2012г.- Номинация на кампанията „Най-добрите лекари “проведена от Дарик радио съвместно с Галъп Интернешънъл за Неврохурург на 2012г.;
 • Май 2013г.- „Хирургично и ендоваскуларно лечение на мозъчни аневризми и артерио – венозни малформации’’- Пирогов, София;
 • 2013г.- специалност „Здравен мениджмънт’’-МУ-Варна

Лекарска практика:

 • През 1999г. работи в ХЕИ – гр. Добрич;
 • През 2000г. работи в ЦСМП – гр. Добрич;
 • От 2000г. до 2002г. работи в Неврохирургично отделение при МБАЛ – гр.Добрич;
 • От 2002г. до юни 2012г. работи в УМБАЛ   Св. АННА – гр. Варна;
 • От 2003г. до момента е зачислен Докторантура по Неврохирургия към МУ”П.Стоянов” – гр. Варна;
 • От 01.10.2008г. до сега работи в „ДКЦ – І Добрич” ООД – гр. Добрич;
 • От юли 2012г. до сега работи в УМБАЛ  – Св. Марина – гр. Варна