Д-р Иван Георгиев Николов

d-r Ivan Nikolov

Гастроентерология

Образование: Висше – ВМИ Варна,1993г.

Специалност:
Вътрешни болести – 2001г.
Гастроентерология – 2008г.

Курсове и специализации:

 • Курс по „Кардиологични проблеми при белодробно болни” – Клиника по белодробни болести към МУ София 1997г.;
 • Обучение по „Абдоминална ехография”;
 • Школа по превантивна кардиология,организирана от Българската лига по хипертония и Катедрата по пропедевтика на вътрешните болести –София, 1999г.;
 • Курс по „Ултразвукова диагностика в медицината” – 2006г.;
 • Участие в медицинска конференция по доплер – ехография и интервенционални процедури под ехографски контрол в гастроентерологията – 2007г.;
 • Курс по „Горна и долна ендоскопия” – УМБАЛ „Св.Марина” ЕАД – Варна 2007г.;
 • Курс по „Терапевтична гастроинтестинална ендоскопия” – 2008г.;
 • Основен курс по „Доплер-ехография” – ноември 2008г.;
 • Инвазивна ендоскопия – март 2008г.- май 2009г.;
 • Школа по „Гастроентерология” – Прага, май 2009г.;
 • Основен курс по „Ултразвукова диагностика” – май 2009г.

Лекарска практика:

 • От Ноември 1993г. до Декември 1993г. – работи във ІІ-ро ХО в МБАЛ – гр. Добрич;
 • От Януари 1994г. до Май 1994г. – цехов лекар – ЕТ „Добрич”;
 • От Май 1994г. до Декември 1994г. – Експерт в БЧК – гр. Добрич;
 • От Януари 1995г. до Август 1995г. – участъков лекар в І-ва Градска Поликлиника – гр. Добрич;
 • От Август 1995г. до момента работи в ІІІ- то ВО на МБАЛ – гр. Добрич;
 • От Декември 2008г. до момента работи в „ДКЦ – І Добрич“ ООД – гр. Добрич.