Д-р Ивелин Марков

Markov

Кардиология

Образование: Висше, лекар – ВМИ гр.Варна, 1974г.

Специалност:
Вътрешни болести – МА София, 1981г.;
Кардиоревматология – МА София, 1986г.;
Здравен мениджмънт – 2001г.

Курсове и специализации:

 • Основен курс по вътрешни болести – 1980г.;
 • Основен курс по кардиология – 1986г.;
 • Курс “Ехокардиография” – 1988г.;
 • Курс “Ехокардиография” – 1994г.;
 • Курс “Преобразуване и приватизация на лечебни заведения” – 1999г.;
 • Курс “Договаряне и бизнеспланиране в здравеопазването” – 2000г.;
 • Курс „ Работа със системата вертергометър АХ1 и прилежаща компютърна система”, 2002г.;
 • Основен курс по “Ултразвукова диагностика в кардиологията” – 2006г.;
 • „Национален конгрес по ултразвук в медицината“;
 • „От науката до леглото на болния-принципи на поведение при социално значими заболявания в ежедневната практика“ – 2007г.;
 • Трета Научна конференция към фондация „Академия Кардиология” – 2007г.;
 • Основен курс по ултразвукова диагностика в кардиологията” – МУ София, 2009г.;
 • „Училище по кардиология“ – 2008г.;
 • Курс „От хипертония до сърдечна недостатъчност”, „Нови клинични проучвания със статини”, към фондация „Академия Кардиология” – 2009г.

Лекарска практика:

 • От 1974г. до 1979г. работи в „Народно здраве и социални грижи”;
 • От 1979г. до 1992г. е асистент във ВМИ;
 • От 1992г. до 2001г. е Управител на Първа Градска поликлиника;
 • Oт 2001г. до 2005г. е Управител на „ДКЦ-І Добрич” ООД;
 • Oт 2006г. до сега работи в „ДКЦ-І Добрич” ООД като лекар-специалист кардиолог.