Д-р Николай Начков Николов

Nikolov11

Медицинска онкология

Образование: Висше, лекар – ВМИ Варна, 1990 г.

Специалност:
Вътрешни болести – МУ София, 1997 г.
Онкология – МУ Варна, 2005 г.

Курсове и специализации:

 • Курс по абдоминална ехография;
 • Курс по палиативни грижа в онкологията, София
 • Европейски конгреси по онкология
  А) ESMO 2004 – Виена;
  Б) ESMO 2006 – Истанбул;
  В) ESMO 2010 – Милано.
 • Участие в много клинични проучвания на нови лекарствени средства за лечение на злoкачествени заболявания със водещи фирми от САЩ и Великобритания.

Лекарска практика:

 • Работи като лекар-специалист в Отделение по медицинска онкология и палиативни грижи в СБАЛОЗ „Д-р М. Марков” ЕООД гр. Варна;
 • От 01.04.2009г. до сега работи на втори трудов договор в „ДКЦ-I Добрич” ООД гр. Добрич.