Платени високоспециализирани изследвания (хормонални)

FT3 13.00 лв.
FT4 13.00 лв.
TSH 12.00 лв.
FT4 + TSH 24.00 лв.
FT3 + FT4 + TSH 36.00 лв.
Anti TPO 18.00 лв.
Anti TG 18.00 лв.
Anti TRO + Anti TG 33.00 лв.
LH 12.00 лв.
FSH 12.00 лв.
Prolaktin /PRL/ 12.00 лв.
Estradiol 12.00 лв.
Progesteron 14.00 лв.
Testosteron 14.00 лв.
Total β – HCG 14.50 лв.
17 – OH progesteron 20.00 лв.
DHEA – S 18.00 лв.
4 androstendion 20.00 лв.
PTH /паратхормон/ 26.00 лв.
STH 18.00 лв.
ACTH 25.00 лв.
Свободен кортизол в урината 18.00 лв.
Кортизолов профил 30.00 лв.
Кортизол сутрин 18.00 лв.
Кортизол вечер 18.00 лв.
Лаймска болест IgG 18.00 лв.
Лаймска болест Ig M 18.00 лв.

ТУМОРНИ МАРКЕРИ

PSA 17.00 лв.
AFP 17.00 лв.
CEA 17.00 лв.
CA 19-9 17.00 лв.
CA 125 17.00 лв.
CA 15-3 17.00 лв.
SCC 38.00 лв.
NSE 22.00 лв.
TG 25.00 лв.