Платени медицински услуги в АГ кабинет

Амбулаторен първичен преглед 35.00 лв.
Амбулаторен вторичен преглед 30.00 лв.
Ултразвуков преглед 30.00 лв.
Преглед и ултразвук 40.00 лв.
Превръзка след хирургична обработка на рана 25.00 лв.
Вземане на биологичен материал – влагалищен секрет, цитонамазка, тест за хламидии – за всяко по отделно единична цена   3.00 лв.
Преглед и поставяне на влагалищен песар 30.00 лв.
Влагалищна или влагалищно – маточна тампонада 35.00 лв.
Екстракция на чуждо тяло от влагалището 40.00 лв.
Преглед с поставяне на вътрематочна спирала 50.00 лв.
Преглед и екстракция на вътрематочна спирала 40.00 лв.
Инцизия на фурункул   (с лидокаин + 10.00 лв.) 35.00 лв.
Отстраняване на хирургически шевове 15.00 лв.
Отстраняване на серклаж 30.00 лв.
Хименотомия/рафия/ по медицински показания 70.00 лв.
Козметична – хименорафия 200.00 лв.
Евакуация на хематом  (с лидокаин + 10.00 лв.) 30.00 лв.
Инцизия на бартолинов абсцес 70.00 лв.
Оперативно отстраняване на Бартолинова киста или марсупиализация 150.00лв.
Полипектомия 50.00 лв.
Полипектомия с пробен кюртаж 70.00 лв.
Преглед и колпоскопия 40,00 лв.
Подкожен имплант 20.00 лв.
Смяна на постоянен катетър 10.00 лв.
Адхезиолиза, дилатация на цервикален канал 30.00 лв.
Биопсия под колпоскопски контрол 35.00 лв.
Non-Stress Test 15.00 лв.
Електрокоагулация 35.00 лв.
Хистеросалпингография 100.00 лв.
Превръзка суха 15.00 лв.
Венозна анестезия   (с „Диприван“ + 10 лв.) 25.00 лв.
Местна анестезия 10.00 лв.
Мускулна инжекция 5.00 лв.
Венозна инжекция 8.00лв.
Преглед с вземане на цитонамазка 40.00 лв.
Пробен кюретаж 50.00 лв.
Кюретаж по спешност 145.00лв.
Прекъсване на бременност – с местна анестезия 115.00лв.
Прекъсване на бременност – с „Диприван“ 145.00 лв.
Електрокоагулация на кондиломи 120.00 лв.
Женска консултация – първичен преглед 40.00 лв.
Женска консултация – вторичен преглед 25.00 лв.
Женска консултация – УЗИ 40.00 лв.
Ексцизия на новообразование на ВПО 70.00лв.
За всички хирургически интервенции се заплаща консуматив   5.00 лв.