Платени медицински услуги в Ендокринологичен кабинет

Амбулаторен първичен преглед 35.00 лв.
Амбулаторен вторичен преглед 30.00 лв.
Домашен медицински преглед 50.00 лв.
Клинико – инструментални изследвания на болни с диабетна невропатия 15.00 лв.
Интерпретация на остеодензитометрия 15.00 лв.
Мускулна инжекция 5.00 лв.
Вливане на банка 10.00 лв.
Венозна инжекция 8.00 лв.
Вземане на венозна кръв 2.00 лв.
Скарификационна проба за чувствителност към антибиотици 2.00 лв.
Измерване на кръвно налягане 2.00 лв.
Електрокардиограма без разчитане 5.00 лв.
Изследване на кръвна захар с глюкомер 2.00 лв.
Обучение на диабетно болни 20.00 лв.