Платени медицински услуги в Кабинет вътрешни болести

Амбулаторен първичен преглед 35.00 лв.
Амбулаторен вторичен преглед 30.00 лв.
Домашен медицински преглед 50.00 лв.
Мускулна инжекция 5.00 лв.
Венозна инжекция 8.00 лв.
Венозна инфузия 10.00 лв.
Измерване на кръвно налягане 2.00 лв.
ЕКГ без разчитане 5.00 лв.
Ехографска диагностика на коремни органи 20.00 лв.