Платени медицински услуги в Кардиологичен кабинет

Амбулаторен първичен преглед 35.00 лв.
Амбулаторен вторичен преглед 30.00 лв.
Домашен медицински преглед 50.00 лв.
Мускулна инжекция 5.00лв.
Подкожна инжекция 3.00 лв.
Венозна инжекция 8.00 лв.
Вземане на венозна кръв 2.00 лв.
Скарификационна проба за чувствителност 2.00 лв.
Венозна инфузия 10.00 лв.
Ехокардиография 40.00 лв.
Измерване на кръвно налягане 2.00 лв.
ЕКГ без разчитане 5.00 лв.
Велоергометрия 40.00 лв.