Платени медицински услуги в Клинична лаборатория

Кръвна картина – хемоглобин, еритроцити, левкоцити, хематокрит, тромбоцити, ДКК – 3 показателя – апаратно броене 4.50 лв.
Диференциално броене на левкоцитите и морфология на Еритроцитите (визуално – микроскопски). 10.00 лв.
Морфология на еритроцитите (визуално – микроскопски) 12.00 лв.
Ретикулоцити 10.00 лв.
СУЕ по П-ко 2.00 лв.
СУЕ по Wg 2.00 лв.
Осмотична резистентност на еритроцитите 3.00 лв.
Време на кървене и съсирване по 4.00 лв.
Протромбиново време 4.00 лв.
Тромботест 3.00 лв.
Фибриноген 4.00 лв.
Изследване на урина – по 1 лв. на показател 1.00 лв.
Биохимия: Глюкоза, креатинин, урея, билирубин /общ и директен /, общ белтък, пикочна киселина, холестерол, албумин, триглицериди, калций, желязо, ЖСК, фосфати (за всеки показател по 3.50 лв.) по 3.50 лв.
АСАТ, АЛАТ, алфа амилаза,алкална фосфатаза, креатининкиназа, липаза (за всеки показател по 3.50 лв.) по 3.50 лв.
Йонограма /натрий, калий, хлориди/ 4.00 лв.
Количество белтък в урината 5.00 лв.
Диастаза в урината 3.00 лв.
Кръвно-захарен профил 8.00 лв.
Окултни кръвоизливи 7.00 лв.
Гликиран хемоглобин 12.00 лв.
ХЕА 3.00 лв.
Микроалбуминурия 11.00 лв.
С – реактивен протеин _(CRP) 5.00 лв.
Йонограма /Натрий, калиий, хлориди/ 4.00 лв.
Глюкозотолерантен тест – ГТТ 8.00 лв.