Платени медицински услуги в Неврологичен кабинет

Неврологичен кабинет – Д-р Красимир Генов

Амбулаторен първичен преглед 35.00 лв.
Амбулаторен вторичен преглед 30.00 лв.
Домашен медицински преглед 50.00 лв.
Венозна инжекция 8.00 лв.
Мускулна инжекция 5.00 лв.
Венозна инфузия 10.00 лв.
ЕЕГ 35.00 лв.
Доплер на мозъчни съдове 35.00 лв.
ЕМГ 30.00 лв.
Измерване на кръвно налягане 2.00 лв.

Неврологичен кабинет – Д-р Иван Николов

Амбулаторен първичен преглед 35.00 лв.
Амбулаторен вторичен преглед 30.00 лв.
Домашен медицински преглед 50.00 лв.
Венозна инжекция 8.00 лв.
Мускулна инжекция 5.00 лв.
Венозна инфузия 10.00 лв.
ЕМГ 35.00 лв.
Измерване на кръвно налягане 2.00 лв.