Платени медицински услуги в Неврохирургичен кабинет

Амбулаторен първичен преглед 35.00 лв.
Амбулаторен вторичен преглед 30.00 лв.
Паравертебрални блокади – торакални, лумбални, шийни 40.00 лв.
Параневрални блокади 20.00 лв.
Консултация , интерпретация на резултати, диагностика и съставяне на план за лечение на пациенти с неврохирургично заболяване 20.00 лв.