Платени медицински услуги в Нефрологичен кабинет

Амбулаторен първичен  преглед 35.00 лв.
Амбулаторен вторичен  преглед 30.00 лв.
Домашен медицински преглед 50.00 лв.
Ехография на коремни органи 30.00 лв.
Мускулна инжекция 5.00 лв.
Венозна инжекция 8.00 лв.
Вливане на банка 10.00 лв.
Измерване на кръвно налягане 2.00 лв.
Катетеризация на пикочен мехур 6.00 лв.
Простатно туше 10.00 лв.
Поставяне на абокат 8.00 лв.
Ехография на бъбреци 20.00 лв.
Поставяне на бътерфлайка 8.00 лв.
Вземане на венозна кръв 2.00 лв.
Скарификационна проба за чувствителност към антибиотици 2.00 лв.