Платени медицински услуги в Ортопедичен кабинет

Амбулаторен първичен преглед 35.00 лв.
Амбулаторен вторичен преглед 30.00 лв.
Малки операции 80.00 лв.
Средни операции 100.00 лв.
Сложни операции 120.00 лв.
Вътреставни инжекции 20.00 лв.
Гипсова имобилизация на типично място 25.00 лв.
Гипсова имобилизация на лакетна става 30.00 лв.
Гипсова имобилизация на ключица 15.00 лв.
Гипсова имобилизация на глезена 30.00 лв.
Гипсова имобилизация на подбедрица 40.00 лв.
Фрактура и луксация на ръка 30.00 лв.
Репозиция при луксация на рамо 40.00 лв.
Репозиция при луксация на лакетна става 30.00 лв.
Първична обработка 25.00 лв.
Вторична обработка 25.00 лв.
Превръзка 10.00 лв.
Ъглометрия  1 става 5.00 лв.
Издаване на документ за застрахователни дружества 10.00 лв.