Платени медицински услуги в Офталмологични кабинети

Офталмологични кабинети

Амбулаторен първичен преглед 35.00 лв.
Амбулаторен вторичен преглед 30.00 лв.
Eкстракция на чуждо тяло 40.00 лв.
Авторефрактометрия с предписание на очила 35.00 лв.
Изследване на заден очен сегмент – офталмоскопия 15.00 лв.
Тонометрия 7.00 лв.
Денонощна крива 20.00 лв.
Екзофталмометрия 15.00 лв.
Периметрия 30.00 лв.
Изследване на цветното зрение 10.00 лв.
Изследване с триогледално стъкло на Голдман 35.00 лв.
Гониоскопия 35.00 лв.

 

Очни манипулации малка хирургия

Субконюнктивна,пара и/ или ретробулбарна инжекция 12.00 лв.
Подкожна инжекция 3.00 лв.
Мускулна инжекция 5.00 лв.
Венозна инжекция 8.00 лв.
Промивка на слъзни пътища 20.00 лв.
Проба на Ширмер 15.00 лв.
 Ексцизия на халацион, киста без шев 80.00 лв.
Ексцизия на ксантелазма, верука, киста, хиперплазия на клепач с оперативен шев 120.00 лв.
Ултразвуково изследване на очната ябълка или биометрия 40.00 лв.
Операции при птеригиум 130.00 лв.
Лазертерапия при диабетици,съдови и дегенеративни заболявания на око 40.00 лв.
Остраняване на хирургични конци на кожа 20.00 лв.
Остраняване на хирургични конци на роговица 30.00 лв.