Платени медицински услуги в Педиатричен кабинет

Амбулаторен първичен преглед 35.00 лв.
Амбулаторен вторичен преглед 30.00 лв.
Домашен медицински преглед 50.00 лв.
Ултразвукова диагностика 20.00 лв.
Мускулна инжекция 5.00 лв.
Венозна инжекция 10.00 лв.