Платени медицински услуги в Психиатричен кабинет

Психиатричен  кабинет

Амбулаторен първичен преглед 35.00 лв.
Амбулаторен вторичен преглед 30.00 лв.
Домашен медицински преглед 50.00 лв.
Интервю с близки на болния 20.00 лв.
Индивидуална психотерапевтична сесия 30.00 лв.
Фамилна, брачна психотерапевтична сесия 30.00 лв.
Сесия за психологична работа, друга психосоциална интервенция 30.00 лв.
Сесия за детоксикираща терапия при зависимост 20.00 лв.
Психиатрична експертиза 80.00 лв.
Спешна интервенция 30.00 лв.

Психиатрична оценка при издаване на медицински удостоверения

При медицинско удостоверение за осиновяване /на лице/ 20.00 лв.
При медицинско удостоверение за охранителна дейност 20.00 лв.
При медицинско удостоверение за носене на оръжие 20.00 лв.
При медицинско свидетелство за брак 15.00 лв.
При медицинско удостоверение за “Социални грижи” 10.00 лв.
Психиатрична оценка по желание 30.00 лв.
Медицинско удостоверение за психично състояние 20.00 лв.