Платени медицински услуги в Пулмологичен кабинет

Амбулаторен първичен преглед 35.00 лв.
Амбулаторен вторичен преглед 30.00 лв.
Домашен медицински преглед 50.00 лв.
ФИД 15.00 лв.
КАП със стандартни алергени – на убождане 3.00 лв.
Проба Манту 8.00 лв.