Платени медицински услуги в Рентгенова лаборатория

Рентгенография на челюсти в специални проекции 15.00 лв.
Рентгенография на лицеви кости 15.00 лв.
Специални центражи на черепа 15.00 лв.
Рентгенография на стернум 15.00 лв.
Рентгенография на ребра 15.00 лв.
Рентгеноскопия на бял дроб 15.00 лв.
Рентгенография на крайници 15.00 лв.
Рентгенография на длан и пръсти 15.00 лв.
Рентгенография на стерноклавикуларна става 15.00 лв.
Рентгенография на сакроилиачна става 15,00 лв.
Рентгенография на тазобедрена става 15.00 лв.
Рентгенография на бедрена кост 15.00 лв.
Рентгенография на колянна става 15.00 лв.
Рентгенография на подбедрица 15.00 лв.
Рентгенография на глезенна става 15.00 лв.
Рентгенография на стъпало и пръсти 15.00 лв.
Рентгенография на клавикула 15.00 лв.
Рентгенография на акромиоклавикуларна 15.00 лв.
Рентгенография на скапула 15.00 лв.
Рентгенография на раменна става 15.00 лв.
Рентгенография на хумерус 15.00 лв.
Рентгенография на лакетна става 15.00 лв.
Рентгенография на антебрахиум 15.00 лв.
Рентгенография на гривнена става 15.00 лв.
Клизма с лечебна цел 15.00 лв.
Рентгенография на череп 15.00 лв.
Рентгенография на гръбначни прешлени 15.00 лв.
Рентгенография на гръден кош и бял дроб 15.00 лв.
Обзорна рентгенография на сърце и медиастинум 15.00 лв.
Обзорна рентгенография на корем 15.00 лв.
Рентгенография на таз 15.00 лв.
Ехографска диагностика на коремни органи 20.00 лв.
Ехографска диагностика на щитовидна жлеза 20.00 лв.
Ехографска диагностика на млечна жлеза 20.00 лв.
Остеодензитометрия 15.00 лв.

Рентгенологични изследвания – ВСМД

КАТ на глава 90.00 лв.
КАТ на бял дроб 90.00 лв.
КАТ на корем 100.00 лв.
КАТ на малък таз 100.00 лв.
КАТ на гръден кош 90.00 лв.
КАТ на гръбначен стълб 90.00 лв.
КАТ на две зони (напр. глава и коремни органи) 150.00 лв.
КАТ с контрастно вещество (пакет от аптека „Санита”) 50.00 лв.
Консулт с Доц. Боян Балев от УМБАЛ „Св.Марина” гр.Варна
(писмено описание с диференциална диагноза)
50.00 лв.
Мамография 40.00 лв.
Мамография на една гърда – само при ампутация 20.00 лв.
Рентгеново изследване на хранопровод, стомах, тънки черва 30.00 лв.
Иригография 30.00 лв.
Хистеросалпингография 30.00 лв.
Венозна урография – екскреторна и инфузна 30.00 лв.

Описание на рентгенова снимка                                                                                     10.00 лв.