Платени медицински услуги в Микробиологична лаборатория

Фекална маса и ректален секрет с профилактична цел /бацилоносителство/ 16.80 лв.
Фекална маса и ректален секрет с профилактична цел /бацилоносителство/за лична здравна книжка /ЛЗК/ 15.00 лв.
Фекална маса и ректален секрет с диагностична цел:
 • отрицателен резултат
16.80 лв.
 • положителен резултат
19.20 лв.
Изследване на урина за урокултура:
 • отрицателен резултат
6.00 лв.
 • положителен резултат
9.60 лв.
Материал от гениталната система:
 • отрицателен резултат
8.40 лв.
 • положителен резултат
10.80 лв.
Ранев материал и гной:
 • отрицателен резултат
10.80 лв.
 • положителен резултат
13.20 лв.
Гърлени и назофарингеални секрети:
 • отрицателен резултат
8.40 лв.
 • положителен резултат
13.20 лв.
Храчка:
 • отрицателен резултат
6.60 лв.
 • положителен резултат
11.40 лв.
Изследване за Кандида:
 • отрицателен резултат
6.00 лв.
 • положителен резултат
9.60 лв.
Васерман 7.20 лв.
Хепатит А 20.00 лв.
Хепатит В 18.00 лв.
Хепатит С 18.00 лв.
ХИВ /Спин/ 18.00 лв.
Антибиограма 7.80 лв.
AST 8.40 лв.
Waaler Rose 8.40 лв.
Paul – Burnell /Инфекциозна мононуклеоза/ 8.40 лв.
Хепатит А 18.00 лв.
ТРНА /Сифилис/ 9.60 лв.
Хламидии
 • IgG
20.40 лв.
 • IgA
25.20 лв.
Хеликобактер пилори /серологичен тест/ 26.40 лв.
Хеликобактер пилори /фекален тест/ 26.40 лв.
Гонорея 12.00 лв.
Серологично изследване на anti –HbcorIgM антитела на хапатит В 20.00 лв.
Серологично изследване на anti –HВs Ag антитела 20.00 лв.