Платени медицински услуги в УНГ кабинет

Амбулаторен първичен преглед 35.00 лв.
Амбулаторен вторичен преглед 30.00 лв.
Домашен медицински преглед 50.00 лв.
Полипектомия от носа с местна анестезия 50.00 лв.
Полипектомия от носа с обща анестезия 80.00 лв.
Инцизия на септум с местна анестезия 50.00 лв.
Инцизия на септум с обща анестезия 100.00 лв.
Пункция на максиларен синус 25.00 лв.
Отстраняване на чужди тела от устната кухина и фаринкс с местна анестезия 30.00 лв.
Отстраняване на чужди тела от устната кухина и фаринкс с обща анестезия 80.00 лв.
Инцизия на перитонзиларен абсцес 40.00 лв.
Инцизия на перитонзиларен абсцес с обща анестезия 80.00 лв.
Постинцизионна ревизия на перитонзиларен абсцес 15.00 лв.
Тозилектомия с местна анестезия 200.00 лв.
Тозилектомия с обща анестезия 250.00 лв.
Аденотомия – с обща анестезия 200.00 лв.
Аденотонзилектомия – с обща анестезия 300.00 лв.
Биопсия – с местна анестезия 25.00 лв.
Полипектомия от ухо с местна анестезия 35.00 лв.
Инцизия на фурукул на ухото с местна анестезия 30.00 лв.
Продухване по Полицер 5.00 лв.
Инцизия на отематома с местна анестезия 70.00 лв.
Ексцизия на атерома с местна анестезия 70.00 лв.
Пробиване на уши с местна анестезия 20.00 лв.
Репозиция на септум с местна анестезия 50.00 лв.
Репозиция на сетпум с обща упойка 100.00 лв.
Аудиограма /изследване на слуха/ 10.00 лв.
Подкожна инжекция 3.00 лв.
Мускулна инжекция 3.00 лв.
Венозна инжекция 5.00 лв.