Платени медицински услуги в Урологичен кабинет

Амбулаторен първичен преглед 35.00 лв.
Амбулаторен вторичен преглед 30.00 лв.
Домашен медицински преглед 50.00 лв.
Циркумцизия /обрязване/ 150.00 лв.
Корекция на къс френулум 50.00 лв.
Операция на хидроцеле 150.00 лв.
Пункция на хидроцеле 50.00 лв.
Платен преглед с УЗД 40.00 лв.
Поставяне /подмяна/ на катетър 30.00 лв.