Платени медицински услуги Обща манипулационна

ЕКГ без разчитане 5.00 лв.
Мускулна инжекция 3.00 лв.
Подкожна инжекция 3.00 лв.
Венозна инжекция 5.00 лв.
Вземане на венозна кръв 2.00 лв.
Скарификационна проба за чувствителност 2.00 лв.
Венозна инфузия – 30 мин. 6.00 лв.
Венозна инфузия – 60 мин. 8.00 лв.
Измерване на кръвно налягане 2.00 лв.