Платени медицински услуги – ценоразпис

Медицинско удостоверение за работа: /вкл. очен, ушен лекар, интернист/ на специалист по 9,00лв. 27.00 лв.
Медицинско удостоверение за брак: /вкл. трима специалисти и Васерман/ 36.00 лв.
Медицинско удостоверение за работа в чужбина: /вкл. кръвна картина, СУЕ, урина, Васерман, HIV (СПИН), очен, ушен лекар, хирург, невролог, интернист, рентген на бял дроб/ 95.00 лв.
Медицинско удостоверение шофьори: /вкл. очен, ушен лекар, хирург, невролог, интернист/; на специалист по 9,00лв.

За заключение за психично състояние пациента се насочва към Психодиспансер – гр. Добрич

45.00 лв.
Медицинско удостоверение за работа в МВР: /вкл. очен, УНГ, интернист, кожен, хирург, невролог, рентген/ на специалист по 9,00лв. 63.00 лв.
Медицински услуги ЛКК: /Интернист, Невролог, Хирург/ на специалист по 9,00лв. 27.00 лв.

Медицинско удостоверение за деца от 16 до 18 г. /вкл. Офталмолог, УНГ,

Невролог, Хирург и Педиатър/ на специалист по 4,00 лв.                                    20.00 лв.