Цени на нови услуги – Медхаус и Медтранс

Платени услуги „Медхаус”

Манипулации

Мускулна  инжекция 5.00 лв.
Венозна инжекция 10.00 лв.
Венозно вливане
  • до 60 мин.
15.00 лв.
  • до 120 мин.
20.00 лв.
Превръзка суха 10.00 лв.
Превръзка след хир.обработка 25.00 лв.
Смяна на катетър 30.00 лв.
Сваляне конци 15.00 лв.
Вземане кръв с консумативи и транспорт на ЛЗ 15.00 лв.
Вземане кръв с консумативи с личен транспорт 08.00лв.
Трикратно вземане на кръв с личен транспорт 20.00 лв.
Трикратно вземане на кръв с консумативи с транспорт на ЛЗ 40.00 лв.
ЕКГ без разчитане 07.00 лв.

Консулт с лекар специалист: 50,00 лв.

Домашна  рехабилитация

Обучение в грижи за лежащо болни 25.00 лв.
Раздвижване и профилактика на лежащо болни 25.00 лв.
Вертикализация на пациенти 25.00 лв.
Обучение в ходене със и без помощни средства 25.00 лв.
Раздвижване на пациенти след мозъчен инсулт 25.00 лв.
Рехабилитация след ортопедични операции 25.00 лв.
Рехабилитация на деца с ДЦП 30.00 лв.

Координатор:
Организиране и уговаряне часове за прегледи: 10,00лв.

Отстъпки:
За повече от пет процедури или манипулации – 5%
За повече от десет процедури или манипулации – 10%

 

Платени услуги „Медтранс”

Специализиран транспорт в рамките на града 12.00 лв.
Извън града 1,00 лв./км.
Престой над 10 мин.в града 0,15 лв./мин.
Престой над 10 мин. извънграда 0,20 лв./мин.