Анкета

Уважаеми пациенти, Добре дошли във Вашето „ДКЦ – І“!
С цел подобряване на медицинското обслужване Ви молим, да се включите в нашата анонимна анкета.

Пол:Възраст:


Образование:


Социален статус:
Къде живеете:Какво е отношението на медицинския персонал към Вас?

Информирани ли сте достатъчно за лекарите – специалисти на „ДКЦ І Добрич?Искани ли Ви са пари по кабинети?Според Вас каква е хигиената в „ДКЦ І Добрич?

За качеството на медицинските услуги каква важност има точната диагноза?

За качеството на медицинските услуги каква важност има квалификация на лекаря?

За качеството на медицинските услуги каква важност има модерното медицинско оборудване?

Най-често какъв специалист от ДКЦ І посещавате?

На кой ден Ви обслужва желания от Вас специалист?
Какво е обслужването според Вас в нашата Клинична лаборатория?

Какво е обслужването според Вас в Рентгенова лаборатория?

Доволни ли сте от обслужването на каса/регистратура?Вашият личен лекар от нашето ДКЦ ли е?Колко пъти в годината посещавате нашето ДКЦ?


За какво предпочитате нашето ДКЦ?


Ще дойдете ли пак в нашето ДКЦ І?