Вътрешни правила

Вътрешни правила за възлагане на обществени поръчки (ВПВОП)

Вътрешни правила за поддържане на профила на купувача в електронната страница на „ДКЦ I – Добрич“ ЕООД

Вътрешни правила за възлагане на обществени поръчки след изменения в ЗОП:

ВПВОП_2017

Заповед за утвърждаване на ВПВОП:

Заповед_РК-12-057_21.09.2017