Категория Обществени поръчки

ДОКУМЕНТАЦИЯ за участие за възлагане на обществена поръчка чрез публично състезание №ОП-02317-2020-4 с предмет: Периодична доставка на реактиви, консумативи и тестове за „Клинична лаборатория” и „Лаборатория по микробиология ”, медицински изделия – интраокулярни лещи и консумативи за „Очен сектор”, медицински изделия за „Офталмология” и консумативи за „Образна диагностика” за нуждите на „ДКЦ – І Добрич”ЕООД” по обособени позиции: Обособена позиция №1 – „Реактиви и консумативи за имунологичен анализатор AIA-600 II” Обособена позиция №2 – „Реактиви и консумативи за електролитен анализатор ProLYTE” Обособена позиция №3 – „Реактиви и консумативи за MINDRAY BS 300” Обособена позиция №4 – „Реактиви и консумативи II за MINDRAY BS 300” Обособена позиция №5 – „Реактиви и консумативи за Start 4” Обособена позиция №6 – „ Сухи тестове за уринен анализатор DIRUIH-500” Обособена позиция №7 – „Консумативи за затворена система за вземане на кръв” Обособена позиция №8- „Реактиви и консумативи за Biosen C_line” Обособена позиция №9 – „Кювети за MINDRAY BS 300” Обособена позиция № 10-„Реактиви и консумативи за апарат SYSMEX-KX 21” Обособена позиция №11 – „Хранителни среди и суплименти, готови разтвори на въглехидрати, спомагателни животински/биологични продукти, среди за типизиране на чревни бактерии, серуми за типизиране на салмонели ” Обособена позиция №12 – „Имунохроматографски тестове” Обособена позиция №13- „Латекс-аглутинационни тестове” Обособена позиция №14 – „Диагностични препарати I“ Обособена позиция №15- „Диагностични препарати II” Обособена позиция №16- „Антибиотични дискове” Обособена позиция №17- „Системи за идентификация API” Обособена позиция №18- „Диагностични тестове за урогенитални микоплазми” Обособена позиция №19- „Мануални стрипове за елайза ридер ТС-98” Обособена позиция №20- „Лабораторни консумативи” Обособена позиция №21 – „Медицински изделия за офталмология I” Обособена позиция №22 – „Медицински изделия за офталмология II” Обособена позиция №23 – „Медицински изделия за офталмология III” Обособена позиция №24 – „Медицински изделия за офталмология IV” Обособена позиция №25– „Медицински изделия за офталмология V” Обособена позиция №26 – „Медицински изделия за офталмология VI” Обособена позиция №27 – „Медицински изделия за офталмология VII” Обособена позиция №28 – „Медицински изделия за офталмология VIII” Обособена позиция №29 – „Медицински изделия за офталмология IX” Обособена позиция №30 – „Медицински изделия за офталмология X” Обособена позиция №31 – „Медицински изделия за офталмология XI” Обособена позиция №32 – „Медицински изделия за офталмология XII” Обособена позиция №33– „Медицински изделия за офталмология XIII” Обособена позиция №34– „Медицински изделия за офталмология XIV” Обособена позиция №35– „Медицински изделия за офталмология XV” Обособена позиция №36– „Медицински изделия за офталмология XVI” Обособена позиция №37– „Медицински изделия за офталмология XVII” Обособена позиция №38– „Медицински изделия за офталмология XVIII” Обособена позиция №39– “Дигитални рентгенови касети за „Образна диагностика””

Заповед на Управителя

Заповед_публикуване

Документация:

Документация

Технически спецификации:

Спецификация ОП1;Спецификация ОП2;Спецификация ОП3; Спецификация ОП4;Спецификация ОП5;Спецификация ОП6;Спецификация ОП7;Спецификация ОП8;Спецификация ОП9;Спецификация ОП10;Спецификация ОП11;Спецификация ОП12;Спецификация ОП13;Спецификация ОП14;Спецификация ОП15Спецификация ОП16;Спецификация ОП17;Спецификация ОП18;Спецификация ОП19;Спецификация ОП20...

Виж още

ДОКУМЕНТАЦИЯ за участие за възлагане на обществена поръчка чрез пряко договаряне №ОП-2020-3 с предмет: Доставки на лекарствени продукти и медицински изделия за нуждите на „ДКЦ I-Добрич” ЕООД със следните обособени позиции: Обособена позиция №1 – Лекарствени продукти; Обособена позиция №2 – Медицински изделия – хирургични игли и конци.

Заповед на Управителя:

Zapoved_priako dogovariane

Решение за откриване на процедура в АОП:

Reshenie za otkrivane na procedura

Покана:

Pokana

Спецификации:

Prilogenie_1.1

Prilogenie_1.2

Образци:

obrazci_priako dogovariane

ЕЕДОП:

espd-request

Заповед комисия 22.06.2020г.:

Zapoved_komisia

Протокол №1:

Protokol 1_22.06.2020:

Protokol 1_22.06.2020

Решение:

Reshenie

Решение РД-12-070 от 15.07.2020г.:

Reshenie_chastichno prekratiavane

Договори:

Dogovor RD-210_Sopharma Traiding

Dogovor RD-211_Farkol

Обявление за възложена поръчка в АОП:

Obiavlenie vazlogena porachka_priako dog.

 

 

Виж още

ДОКУМЕНТАЦИЯ за участие за възлагане на обществена поръчка чрез публично състезание №ОП-2020-2 с предмет: Доставки на лекарствени продукти и медицински изделия за нуждите на „ДКЦ I-Добрич” ЕООД със следните обособени позиции: Обособена позиция №1 – Лекарствени продукти; Обособена позиция №2 – Медицински изделия – убождащи и режещи; Обособена позиция №3 – Медицински изделия – хирургични игли и конци; Обособена позиция №4 – Медицински изделия – други

Заповед на Управителя за откриване на процедурата:

Заповед РК-12-044_21.04.2020

Обявление за поръчка:

obiavlenie_op_22.04.2020

http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014&id=973371&mode=view

Решение за откриване на процедура:

reshenie_op_22.04.2020

http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=973373&newver=2

Документация:

Dokumentatsia

Спецификации:

Спецификации

Образци:

Образци

еЕДОП:

espd-request

Заповед комисия:

Заповед комисия_15.05.2020

Протокол №1:

Протокол №1_15.05.2020

СЪОБЩЕНИЕ:

След разглеждане на документите на участниците за съответствие с изискванията към личното с...

Виж още

ДОКУМЕНТАЦИЯ за участие за възлагане на обществена поръчка чрез публично състезание №ОП-2020-1 с предмет: Доставки на лекарствени продукти и медицински изделия за нуждите на „ДКЦ I-Добрич” ЕООД със следните обособени позиции: Обособена позиция №1 – Лекарствени продукти Обособена позиция №2 – Медицински изделия – превързочни изделия Обособена позиция №3 – Медицински изделия – убождащи и режещи Обособена позиция №4 – Медицински изделия – хирургични игли и конци Обособена позиция №5 – Медицински изделия – консумативи ЕКГ апарати – Обособена позиция №6 – Медицински изделия – предпазни изделия и мед.облекло Обособена позиция №7 – Медицински изделия – други

Заповед на Управителя:

Заповед РК-12-009_27.01.2020

Обявление:

Obiavlenie_OP_lekarstva i med.izdelia

http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014&id=956525&mode=view

Решение:

Reshenie_OP_lekarstva i med.izdelia

http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=956529&newver=2

Документация:

Документация

Технически спецификации:

Спецификации

Образци:

Образци

ЕЕДОП:

espd-request

Заповед комисия:

Zapoved komisia

Протокол №1 от работата на комисията:

Protokol №1_18.02.2020

СЪОБЩЕНИЕ:

След разглеждане на документите на участниците за съответствие с изискванията към личното състояние, критериите за подбор, поставени от Възл...

Виж още

ДОКУМЕНТАЦИЯ за участие по възлагане на обществена поръчка чрез пряко договаряне №ОП-2019-6 с предмет:Периодична доставка на медицински изделия за офталмология за нуждите на „ДКЦ – І Добрич”ЕООД по номенклатурни единици

Заповед на Управителя:

Заповед на управителя

Решение за откриване на процедура:

Reshenie za otkrivane na procedura

http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=949590&newver=2

Покана:

Pokana

Техническа спецификация:

Спецификация

Образци:

Образци

ЕЕДОП:

espd-request Priako dogovariane

Заповед комисия:

Заповед _РК-12-128

Протокол №1:

Протокол №1_20.12.2019

Доклад:

ДОКЛАД

Решение РК-12-131:

РЕШЕНИЕ РД-12-131

Решение РК-12-132:

РЕШЕНИЕ РД-12-132

 

 

Виж още

ДОКУМЕНТАЦИЯ за участие за възлагане на обществена поръчка чрез публично състезание №ОП-2019-5 с предмет:„Периодична доставка на реактиви, консумативи и тестове за „Клинична лаборатория” и „Лаборатория по микробиология ”, медицински изделия – интраокулярни лещи и консумативи за „Очен сектор”, рентгенови филми и консумативи за „Образна диагностика” и лекарствени средства и медицински изделия за „ДКЦ – І Добрич”ЕООД” по обособени позиции: Обособена позиция №1 – „Реактиви и консумативи за имунологичен анализатор AIA-600 II” Обособена позиция №2 – „Реактиви и консумативи за електролитен анализатор ProLYTE” Обособена позиция №3 – „Реактиви и консумативи за MINDRAY BS 300” Обособена позиция №4 – „Реактиви и консумативи II за MINDRAY BS 300” Обособена позиция №5 – „Реактиви и консумативи за Start 4” Обособена позиция №6 – „ Сухи тестове за уринен анализатор DIRUIH-500” Обособена позиция №7 – „Консумативи за затворена система за вземане на кръв” Обособена позиция №8- „Реактиви и консумативи за Biosen C_line” Обособена позиция №9 – „Кювети за MINDRAY BS 300” Обособена позиция №10 – „Хранителни среди и суплименти, готови разтвори на въглехидрати, спомагателни животински/биологични продукти, среди за типизиране на чревни бактерии, серуми за типизиране на салмонели ” Обособена позиция №11 – „Имунохроматографски тестове” Обособена позиция №12- „Латекс-аглутинационни тестове” Обособена позиция №13 – „Диагностични препарати I“ Обособена позиция №14- „Диагностични препарати II” Обособена позиция №15- „Антибиотични дискове” Обособена позиция №16- „Системи за идентификация API” Обособена позиция №17- „Диагностични тестове за урогенитални микоплазми” Обособена позиция №18- „Мануални стрипове за елайза ридер ТС-98” Обособена позиция №19- „Лабораторни консумативи” Обособена позиция №20 – „Медицински изделия за офталмология I” Обособена позиция №21 – „Медицински изделия за офталмология II” Обособена позиция №22 – „Медицински изделия за офталмология III” Обособена позиция №23 – „Медицински изделия за офталмология IV” Обособена позиция №24– „Медицински изделия за офталмология V” Обособена позиция №25 – „Медицински изделия за офталмология VI” Обособена позиция №26 – „Медицински изделия за офталмология VII” Обособена позиция №27 – „Медицински изделия за офталмология VIII” Обособена позиция №28 – „Медицински изделия за офталмология IX” Обособена позиция №29 – „Медицински изделия за офталмология X” Обособена позиция №30 – „Медицински изделия за офталмология XI” Обособена позиция №31 – „Медицински изделия за офталмология XII” Обособена позиция №32– „Медицински изделия за офталмология XIII” Обособена позиция №33– „Медицински изделия за офталмология XIV” Обособена позиция №34– „Медицински изделия за офталмология XV” Обособена позиция №35– „Медицински изделия за офталмология XVI” Обособена позиция №36– „Медицински изделия за офталмология XVII” Обособена позиция №37– „Медицински изделия за офталмология XVIII” Обособена позиция №38- “Рентгенови филми и консумативи за „Образна диагностика”” Обособена позиция №39 – “Дигитални рентгенови касети за „Образна диагностика””

Заповед на Управителя:

Zapoved za otkrivane na OP_02.09.2019

Решение публикувано в АОП:

Reshenie_09.09.2019

http://www.aop.bg/case2.php?newver=2&mode=show_doc&doc_id=932096

Обявление публикувано в АОП:

Obiavlenie_09.09.2019

http://www.aop.bg/ng/form.php?mode=view&class=F02_2014&id=932099

Документация:

Dokumentacia

Спецификации:

Specifikacii_lab.2019

Образци:

Obrazci

Технически предложения:

Techn.predlojenia

Ценови предложения:

Cenovi predlojenia

ЕЕДОП:

espd-request

Заповед за комисия:

Zapoved_komisia

Протокол №1:

Протокол №1

Протокол №2:

Протокол №2

СЪОБЩЕНИЕ:

След разглеждане на документи...

Виж още

ДОКУМЕНТАЦИЯ за участие за възлагане на обществена поръчка чрез публично състезание №ОП-2019-4 с предмет:„Доставки на реактиви и консумативи за апарат SYSMEX-KX 21 N – CPV:33694000;33140000 за нуждите на „ДКЦ I-Добрич” ЕООД”

Заповед на Управителя:

Zapoved_24.07.2019

Решение публикувано в АОП:

Reshenie_OP_reaktivi Sysmex

http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=924327&newver=2

Обявление публикувано в АОП:

Obiavlenie_OP_reaktivi Sysmex

http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014&id=924331&mode=view

Документация:

Dokumentacia

Образци:

Obrazci

еЕДОП:

espd-request

Заповед комисия:

Zapoved_komisia

Протокол №1 :

Protokol №1_16.08.2019

Протокол №2:

Protokol №2_22.08.2019

СЪОБЩЕНИЕ:

След разглеждане на документите на участниците за съответствие с изискванията към личното състояние, и критериите за подбор, поставени от Възложителя и техническите предложения на представените офе...

Виж още

ДОКУМЕНТАЦИЯ за участие за възлагане на обществена поръчка чрез публично състезание №ОП-2019-3 с предмет:Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация, обучение и гаранционно обслужване на медицинска апаратура по пет обособени позиции : Обособена позиция № 1 „Два броя физиотерапевтични комбинирани апарата за електротерапия и вакуумтерапия”; Обособена позиция № 2 ”Авторефрактометър/кератометър”; Обособена позиция № 3 ”Тонометър с вграден пахиметър”; Обособена позиция № 4 ”Стационарна ехографска система”; Обособена позиция № 5 ”Автоматичен хематологичен анализатор”

Заповед на Управителя:

Zapoved_18.07.2019

Решение за откриване на процедура в АОП:

Reshenie_19.07.2019

http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=923246&newver=2

Обявление за поръчка в АОП:

Obiavlenie_19.07.2019

http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014&id=923253&mode=view

Документация:

Dokumentacia

Образци:

Prilogenia

еЕДОП:

espd-request

Заповед за комисия;

Заповед РК-12-067_12.08.2019

Протокол №1:

Protokol_13.08.2019

Протокол №2:

Protokol №2_16.08.2019

СЪОБЩЕНИЕ:

След разглеждане на документите на участниците за съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от Възложителя и техническите пре...

Виж още

ДОКУМЕНТАЦИЯ за участие за възлагане на обществена поръчка чрез публично състезание №ОП-2019-2 с предмет:„Доставки на дезинфектанти (за ръце и кожа, за инструменти и за повърхности и санитарни нужди) за нуждите на „ДКЦ I-Добрич” ЕООД”

Заповед на Управителя за откриване на процедура по обявяване на обществена поръчка:

Заповед за откриване на процедура ОП

Решение за публикуване в АОП:

Решение за откриване на ОП

http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=909622&newver=2

Обявление за публикуване в АОП:

Обявление за откриване на процедура по ОП

http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F03_2014&id=912537&mode=view

Документация:

Документация

Спецификация:

Спецификация_Дезинфектанти

Образци за участие:

Образци

ЕЕДОП:

espd-request

Запо...

Виж още

Доставки на лекарствени продукти и дезинфектанти за нуждите на „ДКЦ I-Добрич” ЕООД със следните обособени позиции:Обособена позиция №1 – Лекарствени продукти Офталмологични медикаменти;Обособена позиция №2 – Дезинфектанти

Заповед на Управителя за откриване на процедура по обществена поръчка:

Заповед_30.04.2019

Решение публикувано в АОП:

Решение_АОП

Покана:

Покана

Технически спецификации:

Спецификация_ОП1_Лекарствени продукти

Спецификация_ОП2_Дезинфектанти

Образци:

Образци

Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП):

еЕДОП

Заповед комисия:

Zapoved_13.05.2019

Протокол от работата на комисията:

Протокол_13.05.2019

Решение:

Решение_20.05.2019

Обявление за възложена поръчка –...

Виж още