Категория Обществени поръчки

ЗАПОВЕД 12-012/10.02.2017

ZAPOVED_12_012_10_02_2017

Виж още

„ДКЦ-І Добрич“ООД гр.Добрич О Б Я В Я В А ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ на 10.02.2017 г. от 09,00 часа в залата на 4 етаж в ДКЦ-1, ул.“Д.Петков“ № 3

„ДКЦ-І Добрич“ООД гр.Добрич

О Б Я В Я В А

ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ

 

на 10.02.2017 г. от 09,00 часа в залата на 4 етаж в ДКЦ-1, ул.“Д.Петков“ № 3

 

Тръжен № Марка, модел Технически характеристики ДК № Инв.№ № на рама № на двигател Цвят Начална цена, лв. Депозит за участие, лв.
Година на производ ство Обем на двигателя Мощност, kw/к.с./ Вид гориво
1* Опел, Зафира 1999 1995 60 Дизел ТХ

6262НХ

205001 W0L0TGF75Y2073995 X20DTL17521528 Бордо-металик 1200,00 120,00

*Разходите по прехвърлянето са за сметка н...

Виж още

ДОКУМЕНТАЦИЯ за участие за възлагане на обществена поръчка чрез пряко договаряне №ОП-2016-2: „Доставки на лекарствени продукти и дезинфектанти за повърхности и сервизни помещения за нуждите на „ДКЦ I-Добрич” ООД със следните обособени позиции: Обособена позиция №1 – Лекарствени продукти; Обособена позиция №2 – Дезинфектанти за повърхности и сервизни помещения

Заповед на Управителя:

Заповед_22122016

Решение за откриване на процедура:

Reshenie za otkrivane na procedura

Покана за участие в процедура за пряко договаряне:

Покана

Технически спецификации и образци за участие:

Пряко договаряне_образци

Заповед комисия:

Zapoved_05.01.2017

Протокол комисия:

Protokol_05.01.2017

Съобщение:

saobstenie_dkc

Протокол комисия:

Protokol pregovori_16.01.2017

Доклад от работата на комисията:

Доклад _31.01.2017

Решение РК-12-56 от 01.02.2017 г.:

Решение РК-12-056

Решение РК-12-57 от 01.02.2017 г...

Виж още

ДОКУМЕНТАЦИЯ за участие за възлагане на обществена поръчка чрез публично състезание №ОП-2016-1: „Доставки на лекарствени продукти, медицински изделия и дезинфектанти за ръце и кожа, за инструменти и за повърхности и сервизни помещения за нуждите на „ДКЦ I-Добрич” ООД със следните обособени позиции: Обособена позиция №1 – Лекарствени продукти Обособена позиция №2 – Медицински изделия Обособена позиция №3 – Дезинфектанти за ръце и кожа Обособена позиция №4 – Дезинфектанти за инструменти Обособена позиция №5 – Дезинфектанти за повърхности и сервизни помещения

Решение на управителя

Обявление за поръчка, публикувано в АОП:

http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014&id=746688&mode=view

Решение за откриване на процедура, публикувано в АОП:

http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=746689&newver=2

Documentacia_publ.sastezanie_lekarstva, konsumativi i dezinfektanti 2016

Спецификации

Приложения

Ценови предложения

Заповед_комисия

Protokol_21.09.2016

Protokol_28.09.2016

СЪОБЩЕНИЕ:

След разглеждане на документите на участниците по чл. 39, ал ...

Виж още

Документация по обществена поръчка чрез открита процедура – № ОП-2015-0004: „Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация, обучение и гаранционно обслужване на медицинска апаратура: Лабораторен бинокулярен микроскоп на стойност до 1000 лв. с ДДС; Апарат за електротерапия с нискочестотни токове на стойност до 2000 лв. с ДДС; Апарат за електротерапия с нискочестотни токове с модул за електростимулативна диагностика на стойност до 2200 лв. с ДДС; Акушеро-гинекологичен стол на стойност до 1900 лв. с ДДС и Електрическа гипсорезачка на стойност до 1400 лв. с ДДС”

ОП_Медицински апарати_2015

http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,758251&_dad=portal&_schema=PORTAL&ca_id=22206&menu_id=1

РЕШЕНИЕ:

http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=687734&newver=2

ОБЯВЛЕНИЕ:

http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=687738&newver=2

ПРОТОКОЛ:

Protokol_28102015

ПРОТОКОЛ:

ПРОТОКОЛ_06112015

РЕШЕНИЕ:

http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=697924&newver=2:

РЕШЕНИЕ:

Reshenie_24112015

Информация за сключени договори за изпълнение:

www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=706148&newver=2

ИНФОРМАЦИЯ...

Виж още

Документация по обществена поръчка чрез открита процедура – № ОП-2015-0003 „Периодична доставка на реактиви, консумативи и тестове за „Клинична лаборатория” и „Лаборатория по микробиология ”, медицински изделия – интраокулярни лещи и консумативи за „Очен сектор” и рентгенови филми и консумативи за „Образна диагностика” на „ДКЦ – І Добрич”ООД за срок от 24 месеца по обособени позиции“

ОП_Медицински изделия 07.05.2015г

РЕШЕНИЕ:

http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=665317&newver=2

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=665318&newver=2

РАЗЯСНЕНИЯ:

Razqsneniq_dokumentatsiq

ПРОТОКОЛ:

Protokol_230615

РЕШЕНИЕ:

Reshenie_290615

ПРОТОКОЛ:

Protokol_26.06.2015

ПРОТОКОЛ:

Protokol_09.07.2015

ПРОТОКОЛ:

Protokol_21.07.2015

ПРОТОКОЛ:

Protokol_24.07.2015

РЕШЕНИЕ:

Reshenie_10.08.2015

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР:

http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=689645&newver=2

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ...

Виж още

Документация по обществена поръчка чрез открита процедура – № ОП-2015-0001 „Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация, лицензиране, обучение на медицинския персонал за работа и гаранционен сервиз на нов дигитален мамограф за нуждите на „ДКЦ-І Добрич”ООД на стойност до 230 000 лева с ДДС, срок на разсрочено плащане минимум 24 месеца, при първоначална авансова вноска 50 000 лв. с ДДС”

Obiavlenie_prikl.dogovorОП_Мамограф_05.03.2015

ОБЯВЛЕНИЕ  ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА:

http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=652325&newver=2

РЕШЕНИЕ:

http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=652323&newver=2

Protokol_28.04.2015

Protokol_05.05.2015

Protokol_03.06.2015

Protokol_05.06.2015

СЪОБЩЕНИЕ

Protokol_10.06.2015

Reshenie_16.06.2015

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР:

http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=689737&newver=2

Информация за приключен договор:

Obyavlenie_prikl.dogovor

Виж още