Категория Обществени поръчки

ДОКУМЕНТАЦИЯ за участие за възлагане на обществена поръчка чрез публично състезание №ОП-2017-2 с предмет:„Периодична доставка на реактиви, консумативи и тестове за „Клинична лаборатория” и „Лаборатория по микробиология ”, медицински изделия – интраокулярни лещи и консумативи за „Очен сектор” и рентгенови филми и консумативи за „Образна диагностика” на „ДКЦ – І Добрич”ООД със следните обособени позиции: Обособена позиция №1 – „Реактиви и консумативи за имунологичен анализатор AIA-600 II” Обособена позиция №2 – „Реактиви и консумативи за електролитен анализатор ProLYTE” Обособена позиция №3 – „Реактиви и консумативи за MINDRAY BS 300” Обособена позиция №4 – „Реактиви и консумативи за SYSMEX-KX 21 N” Обособена позиция №5 – „Реактиви и консумативи за Start 4” Обособена позиция №6- „ Сухи тестове за уринен анализатор DIRUIH-500” Обособена позиция №7- „Консумативи за затворена система за вземане на кръв” Обособена позиция №8- „Реактиви и консумативи за Biosen C_line” Обособена позиция №9 – „Кювети за MINDRAY BS 300” Обособена позиция №10- „Кръвни продукти” Обособена позиция №11- „Диагностични серуми I- Грубер-метод: аглутинация на предметно стъкло” Обособена позиция №12- „Диагностични реактиви” Обособена позиция №13- „Диагностични тестове- Метод- имунохроматография“ Обособена позиция №14- „Имунохроматографски тестове” Обособена позиция №15- „Латекс-аглутинационни тестове II” Обособена позиция №16- „Диагностични препарати I” Обособена позиция №17- „Диагностични препарати II” Обособена позиция №18- „Антибиотични дискове” Обособена позиция №19- „Сухи хранителни среди” Обособена позиция №20- „Течни хранителни среди” Обособена позиция №21- „Готови хранителни среди- петри I” Обособена позиция №22- „Готови хранителни среди- петри II” Обособена позиция №23 –“Багрила I” Обособена позиция №24 – „Система за идентификация” Обособена позиция №25- „Стандарти” Обособена позиция №26- „Мануални стрипове за елайза ридер EL-301” Обособена позиция №27- „Експресни тестове- Имунохроматографски метод” Обособена позиция №28- „Бързи тестове касети (One step tests) – Имунохроматографски метод” Обособена позиция №29 – „Медицински изделия за офталмология I” Обособена позиция №30 – „Медицински изделия за офталмология II” Обособена позиция №31 – „Медицински изделия за офталмология III” Обособена позиция №32 – „Медицински изделия за офталмология IV” Обособена позиция №33– „Медицински изделия за офталмология V” Обособена позиция №34 – „Медицински изделия за офталмология VI” Обособена позиция №35 – „Медицински изделия за офталмология VII” Обособена позиция №36 – „Медицински изделия за офталмология VIII” Обособена позиция №37 – „Медицински изделия за офталмология IX” Обособена позиция №38 – „Медицински изделия за офталмология X” Обособена позиция №39- рентгенови филми и консумативи за „Образна диагностика” Обособена позиция №40 – дигитални рентгенови касети за „Образна диагностика”

Заповед на Управителя:

Zapoved_PK-12-033_30.06.2017

Решение:

http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=794079&newver=2

Обявление:

http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014&id=794070&mode=view

Документация:

Dokumentacia

Технически спецификации:

Specifikacii

Образци за участие:

Obrazci

Cenovi predlogenia

Протокол №1:
Protokol_25.07.2017

Протокол №2:

Protokol_10.08.2017

СЪОБЩЕНИЕ:

След разглеждане на документите на участниците по чл. 39, ал ...

Виж още

Обява за събиране на оферти за възлагане на обществена поръчка №ОП-2017-1 с предмет: „Доставкa на нетна активна електрическа енергия и избор на координатор на балансираща група за нуждите на „Диагностично-консултативен център I-Добрич“ООД“

Заповед на Управителя:

Zapoved_26.04.2017

Документация и техническа спецификация:

Dokumentacia

Образци за участие:

obrazci-el.energia

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП:

Info_obiava v profil kupuvach

Заповед за назначаване на комисия:

Zapoved_komisia_05.05.2017

Протокол от работата на комисията:

Protokol_05.05.2017

Заповед за удължаване срока за събиране на оферти:

Zapoved_05.05.2017

Протокол 2 от работата на комисията:

Protokol_11...

Виж още

ЗАПОВЕД 12-012/10.02.2017

ZAPOVED_12_012_10_02_2017

Виж още

„ДКЦ-І Добрич“ООД гр.Добрич О Б Я В Я В А ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ на 10.02.2017 г. от 09,00 часа в залата на 4 етаж в ДКЦ-1, ул.“Д.Петков“ № 3

„ДКЦ-І Добрич“ООД гр.Добрич

О Б Я В Я В А

ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ

 

на 10.02.2017 г. от 09,00 часа в залата на 4 етаж в ДКЦ-1, ул.“Д.Петков“ № 3

 

Тръжен № Марка, модел Технически характеристики ДК № Инв.№ № на рама № на двигател Цвят Начална цена, лв. Депозит за участие, лв.
Година на производ ство Обем на двигателя Мощност, kw/к.с./ Вид гориво
1* Опел, Зафира 1999 1995 60 Дизел ТХ

6262НХ

205001 W0L0TGF75Y2073995 X20DTL17521528 Бордо-металик 1200,00 120,00

*Разходите по прехвърлянето са за сметка н...

Виж още

ДОКУМЕНТАЦИЯ за участие за възлагане на обществена поръчка чрез пряко договаряне №ОП-2016-2: „Доставки на лекарствени продукти и дезинфектанти за повърхности и сервизни помещения за нуждите на „ДКЦ I-Добрич” ООД със следните обособени позиции: Обособена позиция №1 – Лекарствени продукти; Обособена позиция №2 – Дезинфектанти за повърхности и сервизни помещения

Заповед на Управителя:

Заповед_22122016

Решение за откриване на процедура:

Reshenie za otkrivane na procedura

Покана за участие в процедура за пряко договаряне:

Покана

Технически спецификации и образци за участие:

Пряко договаряне_образци

Заповед комисия:

Zapoved_05.01.2017

Протокол комисия:

Protokol_05.01.2017

Съобщение:

saobstenie_dkc

Протокол комисия:

Protokol pregovori_16.01.2017

Доклад от работата на комисията:

Доклад _31.01.2017

Решение РК-12-56 от 01.02.2017 г.:

Решение РК-12-056

Решение РК-12-57 от 01.02.2017 г...

Виж още

ДОКУМЕНТАЦИЯ за участие за възлагане на обществена поръчка чрез публично състезание №ОП-2016-1: „Доставки на лекарствени продукти, медицински изделия и дезинфектанти за ръце и кожа, за инструменти и за повърхности и сервизни помещения за нуждите на „ДКЦ I-Добрич” ООД със следните обособени позиции: Обособена позиция №1 – Лекарствени продукти Обособена позиция №2 – Медицински изделия Обособена позиция №3 – Дезинфектанти за ръце и кожа Обособена позиция №4 – Дезинфектанти за инструменти Обособена позиция №5 – Дезинфектанти за повърхности и сервизни помещения

Решение на управителя

Обявление за поръчка, публикувано в АОП:

http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014&id=746688&mode=view

Решение за откриване на процедура, публикувано в АОП:

http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=746689&newver=2

Documentacia_publ.sastezanie_lekarstva, konsumativi i dezinfektanti 2016

Спецификации

Приложения

Ценови предложения

Заповед_комисия

Protokol_21.09.2016

Protokol_28.09.2016

СЪОБЩЕНИЕ:

След разглеждане на документите на участниците по чл. 39, ал ...

Виж още

Документация по обществена поръчка чрез открита процедура – № ОП-2015-0004: „Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация, обучение и гаранционно обслужване на медицинска апаратура: Лабораторен бинокулярен микроскоп на стойност до 1000 лв. с ДДС; Апарат за електротерапия с нискочестотни токове на стойност до 2000 лв. с ДДС; Апарат за електротерапия с нискочестотни токове с модул за електростимулативна диагностика на стойност до 2200 лв. с ДДС; Акушеро-гинекологичен стол на стойност до 1900 лв. с ДДС и Електрическа гипсорезачка на стойност до 1400 лв. с ДДС”

ОП_Медицински апарати_2015

http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,758251&_dad=portal&_schema=PORTAL&ca_id=22206&menu_id=1

РЕШЕНИЕ:

http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=687734&newver=2

ОБЯВЛЕНИЕ:

http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=687738&newver=2

ПРОТОКОЛ:

Protokol_28102015

ПРОТОКОЛ:

ПРОТОКОЛ_06112015

РЕШЕНИЕ:

http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=697924&newver=2:

РЕШЕНИЕ:

Reshenie_24112015

Информация за сключени договори за изпълнение:

www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=706148&newver=2

ИНФОРМАЦИЯ...

Виж още

Документация по обществена поръчка чрез открита процедура – № ОП-2015-0003 „Периодична доставка на реактиви, консумативи и тестове за „Клинична лаборатория” и „Лаборатория по микробиология ”, медицински изделия – интраокулярни лещи и консумативи за „Очен сектор” и рентгенови филми и консумативи за „Образна диагностика” на „ДКЦ – І Добрич”ООД за срок от 24 месеца по обособени позиции“

ОП_Медицински изделия 07.05.2015г

РЕШЕНИЕ:

http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=665317&newver=2

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=665318&newver=2

РАЗЯСНЕНИЯ:

Razqsneniq_dokumentatsiq

ПРОТОКОЛ:

Protokol_230615

РЕШЕНИЕ:

Reshenie_290615

ПРОТОКОЛ:

Protokol_26.06.2015

ПРОТОКОЛ:

Protokol_09.07.2015

ПРОТОКОЛ:

Protokol_21.07.2015

ПРОТОКОЛ:

Protokol_24.07.2015

РЕШЕНИЕ:

Reshenie_10.08.2015

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР:

http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=689645&newver=2

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ...

Виж още

Документация по обществена поръчка чрез открита процедура – № ОП-2015-0001 „Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация, лицензиране, обучение на медицинския персонал за работа и гаранционен сервиз на нов дигитален мамограф за нуждите на „ДКЦ-І Добрич”ООД на стойност до 230 000 лева с ДДС, срок на разсрочено плащане минимум 24 месеца, при първоначална авансова вноска 50 000 лв. с ДДС”

Obiavlenie_prikl.dogovorОП_Мамограф_05.03.2015

ОБЯВЛЕНИЕ  ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА:

http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=652325&newver=2

РЕШЕНИЕ:

http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=652323&newver=2

Protokol_28.04.2015

Protokol_05.05.2015

Protokol_03.06.2015

Protokol_05.06.2015

СЪОБЩЕНИЕ

Protokol_10.06.2015

Reshenie_16.06.2015

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР:

http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=689737&newver=2

Информация за приключен договор:

Obyavlenie_prikl.dogovor

Виж още