ДОКУМЕНТАЦИЯ за участие за възлагане на обществена поръчка чрез пряко договаряне №ОП-2020-3 с предмет: Доставки на лекарствени продукти и медицински изделия за нуждите на „ДКЦ I-Добрич” ЕООД със следните обособени позиции: Обособена позиция №1 – Лекарствени продукти; Обособена позиция №2 – Медицински изделия – хирургични игли и конци.

Заповед на Управителя:

Zapoved_priako dogovariane

Решение за откриване на процедура в АОП:

Reshenie za otkrivane na procedura

Покана:

Pokana

Спецификации:

Prilogenie_1.1

Prilogenie_1.2

Образци:

obrazci_priako dogovariane

ЕЕДОП:

espd-request

Заповед комисия 22.06.2020г.:

Zapoved_komisia

Протокол №1:

Protokol 1_22.06.2020:

Protokol 1_22.06.2020

Решение:

Reshenie

Решение РД-12-070 от 15.07.2020г.:

Reshenie_chastichno prekratiavane

Договори:

Dogovor RD-210_Sopharma Traiding

Dogovor RD-211_Farkol

Обявление за възложена поръчка в АОП:

Obiavlenie vazlogena porachka_priako dog.