Общопрактикуващи лекари

Име и фамилия на ОПЛ К-т №
Д-р Милена Георгиева 2
Д-р Майя Калчева 3
Д-р Петранка Николова 6
Д-р Желка Керанова 7
Д-р Диян Петров 100
Д-р Таня Великова 102
Д-р Павлета Илиева 109
Д-р Йорданка Михайлова 222
Д-р Юлияна Будакова 301
Д-р Дора Тодорова 302
Д-р Веселина Тодорова 302
Д-р Явор Милушев 304
Д-р Мария Манолова 304
Д-р Даниела Димова 305
Д-р Диманка  Радева 306
Д-р Снежа Нейчева 309
Д-р Румяна Николова 310
Д-р Светла Бончева 311
Д-р Детелин Паскалев 311
Д-р Славчо Пелтегов 312
Д-р Йовелина Казанджиева 313
Д-р Ростислава Димитрова 314
Д-р Светла  Жекова 314
Д-р Паскал Паскалев 315
Д-р Дарина  Тодорова 321
Д-р Любов Стоянова 321
Д-р Татяна Белчева 324
Д-р Юлиян Тодоров 324