Специалисти

Нашите специалисти

По-долу можете да видите списък с нашите специалисти. За да научите подробности за всеки един от тях, моля натиснете бутона “виж”.

Д-р Александър Щерев Акушерство и гинекология
и репродуктивна медицина
Договор с НЗОК виж
Д-р Милена Николова Акушерство и гинекология
и репродуктивна медицина
Договор с НЗОК виж
Д-р Елиз Селимова Гастроентерология Договор с НЗОК виж
Д-р Жанета Стефанова Кожни и венерически болести Договор с НЗОК виж
Д-р Олга Димитрова Ендокринология
и болести на обмяната
Договор с НЗОК виж
Д-р Албена Севданска Ендокринология
и болести на обмяната
Договор с НЗОК виж
Д-р Боряна Спасова Вътрешни болести, Нефрология Договор с НЗОК виж
Д-р Борислав Желязков Вътрешни болести и Пулмология Договор с НЗОК виж
Д-р Светлана Павлова Вътрешни болести, Онкология Договор с НЗОК виж
Д-р Пенка Маринова Кардиология Договор с НЗОК виж
Д-р Николай Николов Кардиология Договор с НЗОК виж
Д-р Мариана Михайлова Клинична лаборатория Договор с НЗОК виж
Д-р Ваня Ботева Клинична лаборатория Договор с НЗОК виж
Д-р Красимир Генов Нервни болести, доплер на мозъчни съдове Договор с НЗОК виж
Д-р Любомир Божков Ортопедия
и травматология
Договор с НЗОК виж
Д-р Живко Киров Ортопедия
и травматология
Договор с НЗОК виж
Д-р Николай Гавраилов Ортопедия
и травматология
Договор с НЗОК виж
Д-р Гина Кралева Ушно-носно-гърлени болести Договор с НЗОК виж
Д-р Жейно Илиев Ушно-носно-гърлени болести Договор с НЗОК виж
Д-р Любка Дженкова Ушно-носно-гърлени болести Договор с НЗОК виж
Д-р Илияна Ананиева Очни болести Договор с НЗОК виж
Д-р Николина Колева Педиатрия Договор с НЗОК виж
Д-р Диана Арабаджиева Педиатрия Договор с НЗОК виж
Д-р Наталия Борисова Психиатрия Договор с НЗОК виж
Д-р Мариела Инджиева Пневмология
и фтизиатрия
Договор с НЗОК виж
Д-р Блага Николова Образна диагностика Договор с НЗОК виж
Д-р Бисерка Пачолова Образна диагностика Договор с НЗОК виж
Д-р Иван Бончев Физикална и
рехабилитационна медицина
Договор с НЗОК виж
Д-р Ненко Недялков Хирургия Договор с НЗОК виж
Д-р Ангел Паскалев Хирургия Договор с НЗОК виж
Д-р Георги Козаров Анестезиология
и интензивно лечение
Договор с НЗОК виж
Д-р Руслан Николов Неврохирургия Договор с НЗОК виж
Д-р Вярка Еринозова Микробиология Договор с НЗОК виж
Д-р Весела Цветкова Микробиология Договор с НЗОК виж
Д-р Константин Петров Урология Договор с НЗОК виж
Д-р Иван Николов Нервни болести , ЕМГ, Доплерова сонография Договор с НЗОК виж
Д-р Цветана Йорданова Пневмология и фтизиатрия Договор с НЗОК виж