Д-р Албена Севданска

D-r Albena Sevdanska

Ендокринология и болести на обмяната

Образование: Висше, лекар – ВМИ Варна, 1990г.

Специалност:
Вътрешни болести – МУ София, 1998г.
Ендокринология и болести на обмяната – ВМИ Варна, 2001г.

Курсове и специализации:

 • Курс Актуални проблеми в диабетологията и метаболигенен синдром – 1998г.;
 • Школа по Превантивна кардиология – 1998г.;
 • Курс по Теоретично и практическо обучение на болните от захарен диабет – 2000г.;
 • Курс Обща ендокринология – 2000г.;
 • Курс Невроендокринология – 2001г.;
 • Курс Съвременни проблеми на ендокринологията – 2001г.;
 • Курс Остеодензитометрия – 2002г.;
 • Курс Съвременни аспекти на индивидуалното лечение на захарен диабет – 2004г.;
 • Курс Горещи точки в диабетологията – 2004г.;
 • Курс Профилактика и лечения на метаболичен синдром – 2005г.;
 • Курс с международно участие Диабетно стъпало – Пампорово, 2005г.;
 • Симпозиум “Практически насоки в лечението на захарен диабет” – 2005г.;
 • Симпозиум “Комплексни подходи в лечението на захарен диабет” – 2005г.;
 • Симпозиум “Съвременни подходи на захарен диабет тип 2 – реалност на балканите днес”;
 • Курс Втора научна среща на световния диабетен ден – с практически упражнения – 2005г.;
 • Симпозиум “Национални диабетни дни” – 2006г.;
 • Симпозиум “Захарен диабет, сърдечно-съдов риск – съвременни диагностични и терапевтични методи за профилактика и лечение”;
 • Симпозиум „Как ще практикуваме медицина в нова Европа“ – 2007г.;
 • „26-ти Международен симпозиум за диабетно хранене“ – 2008г.;
 • „11-ти Европейски конгрес по ендокринология” – Истанбул 2009г.;
 • „Диабетен форум”, организатор Мерк Шарп и Доум България – Хисар, 2010г.;
 • „Новости в заболяванията на щитовидната жлеза, диабета и сърдечно-съдовия риск” – Академия Мерк Серона – Кардиометаболитна грижа – 2011г.;
 • „47-ма годишна среща на европейската асоциация за изследване на диабета”, Лисабон, 2011г.

 

Лекарска практика:

 • От 03.12.1990 г. до 01.08.1999 г. – ординатор – МБАЛ–Добрич;
 • От 01.08.1999 г. до 30.12.2001 г. – ендокринолог – „ДКЦ-ІІ Добрич” ЕООД;
 • От 01.01.2002 г. до сега – ендокринолог – „ДКЦ-І Добрич“ ЕООД.