Д-р Ангел Паскалев

2-D-r-Angel-Paskalev

Хирургия

Образование: Висше, лекар – ВМИ Варна, 1986г.

Специалност: Хирургия – МА София, 1992г.

Курсове и специализации:

  • Съдова хиругия;
  • Хирургични изгаряния;
  • Обща хирургия.

Лекарска практика:

  • От 24. 11. 1986г. до 11. 01. 1988г. – Втора градска п-ка – цехов терапевт;
  • От 11. 01. 1988г. до 01. 07. 1994г. – асистент ВМИ – Варна;
  • От 01. 07. 1994г. до 01. 04. 1997г. – ординатор Хирургично отделение – ОРБ – Добрич;
  • От 01. 04. 1997г. до 01. 09. 1998г. – ПДО – ОРБ – Добрич;
  • От 01. 09. 1998г. до 01. 08. 1999г. – хирургично отделение при ОРБ Добрич;
  • От 01. 08. 1999г. до 01. 07. 2000г. – АПЗЗ 1 Добрич – хирургичен к-т;
  • От 01. 07. 2000г. до „ДКЦ-І Добрич“ ООД – хирургичен к-т.