Д-р Бисерка Атанасова Пачолова

д-р Бисерка Пачолова

д-р Бисерка Пачолова

Образование: Висше медицинско

Специалност: Рентгенология

Курсове и специализации:

  • 1985 г. – 30 – дневен курс по ангиография в Трета градска болница – София;
  • 1989 г. – курс по “Абдоминална ехография” – Медицинска академия – София;
  • 1996 г., 1998 г. и 1999 г. – три едномесечни курса на обучение по компютър – томография в МУ – Варна;
  • 1998 г. – обучение по ангиография и компютъртомография в Кантонална болница – Шафхаузен /Швейцария/;
  • 2000 г. – “Образна диагностика на млечната жлеза” – Медицинска академия – София;
  • 2002 г. – следдипломна квалификация по здравен мениджмънт – МУ Варна;

Лекарска практика:

·         от 1983 г. до 1990 г. – работи като лекар рентгенолог в МБАЛ Добрич;

·         от 1990 г. до 1996 г.- работи в Първа Градска поликлиника /сега ДКЦ-1 Добрич/;

·         от 1996 г. до 2003 г. – работи в МБАЛ Добрич

·         от 1997 г. до 2001 г. – Завеждащ Рентгеново отделение;

·         от 2003 г. до 2021 г. – Директор на РЗОК Добрич;

·         от 2021 г. до момента работи в „ДКЦ 1 Добрич“ ЕООД като рентгенолог;