Д-р Блага Николова

Blaga-Nikolova

Образна диагностика

Образование: Висше, лекар – ВМИ Варна, 1993г.

Специалност: Рентгенология – МУ София, 2001г.

Курсове и специализации:

 • Тематичен курс по УЗД на коремни органи;
 • Индивидуален курс по мамографска диагностика;
 • Индивидуален курс по компютърно-томографска диагностика;
 • Индивидуален курс по Ядрено-магнитен резонанс;
 • Специализация в Швейцария по ангиографска диагностика;
 • „Компютърна томография на гастроинтестиналния тракт“;
 • „Компютърна томография“ – 2008 г.;
 • 13-ти конгрес на Българската Асоциация по Радиология, Банско, 2009г.;
 • Курс „Образна диагностика на заболяванията в областта на главата и шията”, 2012г.;
 • Поддържащо обучение – Курс за работа с източници на йонизиращи лъчения, 2013г.

Лекарска практика:

 • От 1994г. до 1995г. работи в ХЕИ Добрич;
 • От 1995г. до 2002г. работи в Рентгеново отделение в ОРБ гр. Добрич
 • От 2002г. до сега работи в „ДКЦ-І Добрич” ООД