Д-р Весела Цветкова

CIMG1884

Микробиология, Вирусология

Образование: Висше- ВМИ Варна, 1983г.

Специалност: Микробиология – МА София, 1987г.

Курсове и специализации:

 • Основен курс по микробиология;
 • Тематични курсове:
  a. антимикробна химиотерапия и диагностика на инфекции, причинени от стафилококи, стрептококи , найсерии и хемофилус
  b. микробиологична диагностика на чревни инфекции и Кампилобактер
  c. епидемиология, клиника и диагностика на кърлежо-преносими болести
  d. съвременна диагностика и епидемиология на хепатити,имуно диагностика на СПИН;
 • Симпозиуми,семинари и конгреси по микробиология и санитарна микробиология;
 • Курс „Клиника, етиология и диагностика на рикетсии и хламидии” към НЦЗПБ, 2012г.;
 • Курс „Морфологична диагностика на най-често срещаните паразитози в страната”, 2013г.

Лекарска практика:

 • От 1983г. до 2008г. – работи като Главен Експерт В РИОКОЗ – гр. Добрич;
 • От 2009г. до сега – работи в Микробиологична лаборатория в „ДКЦ – І Добрич” ООД и „ДКЦ – ІІ” ЕООД – гр. Добрич.