Д-р Вярка Еринозова

D-r Viarka Erinozova

Микробиология, Вирусология

Образование: Висше – ВМИ Варна, 1982г.

Специалност:
Микробиология – МА София, 1989г.
Вирусология – 1989г. – 1992г.

Курсове и специализации:

 • Основен курс по микробиология
 • Тематични курсове:
  a. антимикробна химиотерапия и епидемиология на инфекции, причинени от стафилококи, стрептококи гр А, ентерококи, найсерии и хемофилус
  b. микробиологична диагностика на дифтерия и клинично значими коки
  c. етиология, епидемиология, клиника и диагностика на Лаймска болест, листериоза, лептоспироза и ерлихиоза
  d. микробиологична диагностика на инфекции, причинени от салмонели, шигели и Е. Коли
  e. клинична микробиология и антимикробна терапия
  f. съвременна имунодиагностика на СПИН
  g. съвременна имунодиагностика на вирусни хепатити
  h. множество симпозиуми, конгреси по микробиология и семинари към Българска асоциация по микробиология
  i. има публикации в област микробиология и вирусология
 • „Серологично изследване за anti-HIV и АНТИТЕЛА“ – 2007г.;
 • „Етиология и диагностика на вирусните хепатити“;
 • „Серологична диагностика на маркери на вирусен хепатит- Тип С-anti-HCV по метода на ELISA“- 2007г.;
 • Курс „Диагностика на туберкулоза”, 2010г.;
 • Курс „Морфологична диагностика на чревни паразитози”, НЦЗПБ, 2012г.

Лекарска практика:

 • От 1982г. до 1986г. – работи като микробиолог в “Микробиологична лаборатория” при ХЕИ – гр. Добрич;
 • От 1986г. до 1992г. – работи като старши асистент в катедра “Микробиология и вирусология” при ВМИ – гр. Варна;
 • От 1992г. до сега работи като главен специалист в РИОКОЗ – гр. Добрич;
 • От 2003г. до сега – микробиолог – „ДКЦ-І Добрич“ ООД.