Д-р Георги Козаров

2-D-r-Georgi-Kozarov

Анестезиология и интензивно лечение

Образование: Висше Медицинско образование- ВМИ Варна, 1986 г.

Специалност: Анестезиология, реанимация и интензивно лечение – МА София, 1990 г.

Курсове и специализации:

  • Курс „Реанимация и анестезия на пациенти в спешната хирургия”;
  • Курс „Детска анестезиология”;
  • Курс „Ларингиална маска”;
  • Курс „Водно спасяване”;
  • Курс „Лечение на болката в следоперативния период”

Лекарска практика:
От 2000г. до сега работи в „ДКЦ-І Добрич“ ООД