Д-р Жейно Илиянов Илиев

д-р Жейно Илиев

д-р Жейно Илиев

Образование: Висше медицина – 2013 г.

Специалност : Ушно-носно-гърлени болести – 2019 г.

Курсове и специализации:

  • Курс „Спешна медицина по болнична помощ“

Лекарска практика:

  • От 2013 г. до момента работи в УНГ отделение в МБАЛ Добрич;
  • От 2021 г. – работи в „ДКЦ Добрич ЕООД;