Д-р Живко Красимиров Киров

д-р Живко Киров

д-р Живко Киров

Образование: Висше, МУ „Проф. д-р Параскев Стоянов“ – гр. Варна

Специалност: Ортопедия и травматология

Курсове и специализации: „Ендопротезиране на големи стави“-2020 г.

 

Лекарска практика:

от 10.12.2012 до момента работи в „МБАЛ Добрич“ АД – отделение по Ортопедия и травматология;

от месец Февруари 2018 г. до момента работи в „ДКЦ 1 Добрич“ ЕООД;