Д-р Иван Бончев

Bonchev

Физикална и рехабилитационна медицина

Образование: Висше – ВМУ Варна, 1993 г.

Специалност: Физиотерапия, курортология и рехабилитация – 1998 г.

Курсове и специализации:

 • Физиотерапия и рехабилитация при ревматологични заболявания и заболявания на опорно-двигателния апарат;
 • Манипулативен масаж;
 • Мануална терапия;
 • Лазертерапия – МУ София, 2006г.;
 • Специализирани кинезитерапевтични методики при деца с ДЦП, 2005г.;
 • Физикално лечение и рехабилитация при болни от болестта на Бехтерев;
 • Мануална терапия – 1999 г. в Швейцария;
 • Рехабилитация след остър миокарден инфаркт – 2001 г. в Швейцария;
 • Постизометрична релаксация, МА София, 2012г.

Лекарска практика:

 • От 1992г. до 2001г. работи по специалността си в Първа Градска поликлиника;
 • От 2001г. до сега в „ДКЦ-І Добрич” ООД.