Д-р Иван Николов

d-r_ivan_nikolov

Нервни болести

Образование: Висше, лекар – ВМИ Варна, 1972г.

Специалност:
Нервни болести – МА София, 1977г.;
Клинична електромиография, 2006г.

Курсове и специализации: 

 • Основен курс по неврология – 1977г.;
 • Педагогика на висшето медицинско образование по специалност Нервни Болести – 1980г.;
 • Клинична електромиография – 1983г.;
 • Медицинска генетика – 1983г.;
 • Съдова патология на Нервни болести – 1985г.;
 • Клинична неврофизиология – 1989г.;
 • Нервно мускулни заболявания – 1991г.;
 • Съвременни аспекти на теорията на нервните заболявания – 1998г.;
 • Диабетно стъпало – курс с международно участие – 2005г.;
 • Specialization course on digital electroneuromyography, 2008 г.;
 • Training course on neurosonology, 2012 г.;
 • Collegium praxis neurological, 2013 г.;
 • Национален конгрес по Неврология, 2013г.
 • 22 научни статии и публикации в България и чужбина.
 • Доплерова сонография

Лекарска практика:

 • От декември 1972г. до януари 1974г. – ординатор БМП Толбухин;
 • От януари 1974г. до юли 1979г. ординатор в Неврологично отделение на Окръжна болница – гр. Толбухин;
 • От юли 1979г. до юли 1994г. – асистент, старши асистент и главен асистент във ВМИ Варна – филиал Добрич;
 • От юли 1994г. до юли 1995г. – завеждащ Неврологично отделение на ОРКБ Добрич;
 • От юли 1995г. до октомври 1997г. – ординатор в Неврологично отделение на ОРКБ Добрич;
 • От октомври 1997г. до март 2001г. началник НО на „МБАЛ Добрич” АД;
 • От март 2001г. до април 2013г. ординатор в НО на „МБАЛ Добрич” АД;
 • От април 2013г. до сега – лекар по нервни болести в „ДКЦ-I Добрич” ООД.