Д-р Илияна Стефанова Ананиева

Ananieva

Офталмология

Образование: Висше, лекар – ВМИ Варна, 1990г.

Специалност: Очни болести – МУ София, 2001г.

Курсове и специализации:

 • “Лазер лечение при пациенти с диабетна “Факоемулсификация – показания, машини, техники” – май 2004г.;
 • Конференция на Асоцияцията по катарактална и рефрактерна хирургия – 2004г.;
 • “Новости в офталмологията” – 2004г.;
 • “Рефракционни аномалии и тяхната корекция” – 2004г.;
 • ІІ-ри конгрес на офталмолозите в Югоизточна Европа – 2005г.;
 • 8-ми конгрес на Българското дружество по офталмология и 8-ма годишна среща на СОЛБ;
 • 8-ми Национален конгрес по офталмология – 2005г.;
 • Курс “Комплицирана катаракта. Детски заболявания и окулопластика” – 2005г.;
 • ORBIS І конгрес на Съюза на българските контактолози – декември 2005г.;
 • Курс “Лазерно лечение в офталмологията” – май 2006г.;
 • Конференция “Катаракта, рефрактивна хирургия на окото, глаукома, заболявания на ретината” – май 2006г.;
 • “Новости в офталмологията” – ноември 2012г.;
 • “Новости в офталмологията” – декември 2013г.

Лекарска практика:

 • От 1994г. до 1996г. – гл. специалист по „Трудово-лекарска експертиза” в РУСО Добрич;
 • От 1996г. до 1997г. – лекар в Очно отделение в МБАЛ Добрич;
 • От 1997г. до 2001г. специалист „Здравеопазване” в Община гр. Добрич;
 • От 2001г. до сега – лекар офталмолог в МЦ „Вива феникс” гр. Добрич;
 • От 2001г. до сега – лекар офталмолог в „ДКЦ-I Добрич” ООД, гр. Добрич.