Д-р Мариана Николова

CIMG1886

Клинична лаборатория

Образование: Висше, лекар – ВМИ Варна, 2000г.

Специалност: Клинична лаборатория – МУ София, 2008г.

Курсове и специализации:

  • Основен курс по клинична лаборатория – МБАЛ „Александровска” София, 2007г.;
  • Участие в ІV–тата Национална конференция по клинична лаборатория с международно участие – 2008г.;
  • Участие в V-тата Национална конференция по клинична лаборатория с международно участие – 2009г.;
  • Седма Национална Конференция по клинична лаборатория – 2011г.;
  • Девети Национален конгрес по клинична лаборатория – Боровец, 2012г.

Лекарска практика:

  • От 2000г. до 2002г. работи в детско отделение при МБАЛ – гр. Балчик;
  • От 2002г. до 2009г. работи в клинична лаборатория към МБАЛ – гр. Добрич;
  • От 2008г. до 2009г. работи на втори трудов договор към „Медицински център”- гр. Добрич;
  • От 2010г. до сега работи в „ДКЦ-І Добрич” ООД