Д-р Мариела Инджиева

2-D-r-Indjeva

Пневмология и фтизиатрия

Образование: Висше, лекар – ВМИ Варна, 1992г.;

Специалност:
Вътрешни болести – МУ София, 1995г.;
Пневмология и фтизиатрия– МУ София, 2005г.;

Курсове и специализации:

  • Избрани глави от вътрешните болести – 1999 – 2000г.;
  • Основен курс по пулмология – 2004г.;
  • Курс по клинична алергология – 2005г.

Лекарска практика:

  • От 01.04.2009г. до сега работи на втори трудов договор в „ДКЦ-I Добрич” ООД гр. Добрич.