Д-р Мария Благоева Костуркова

Д-р Мария Благоева Костуркова

Ревматология

Образование: Висше, лекар – MУ Варна, 2005г.;

Специалност:
Ревматология – МУ Варна, 2015г.

Курсове и специализации:

 • 01.10.2014г. – 31.10.2014г. – Медицински Университет – София, Клиника по ревматология – Курс по ревматология – I част;
 • От м.09.2011г. до м.10.2014г. – The European League Against Rheumatism – EULAR Online Course on Rheumatic Diseases;
 • 01.05. 2014г – 31.05.2014г. – Медицински Университет – София, Клиника по ревматология –  Курс по ревматология – II част;
 • 15-16.11.2012г.- The Clinical Investigations Group(Europe)/Medical University of Varna – Bulgaria – Qualification Course/Seminar on Organization, Management and Conduct of a Clinical Trial;
 • 04.06.2012г – 06.06.2012г – Медицински Университет – Варна „Проф. д-р Параскев Стоянов” – Педагогическа квалификация на обучители от лечебни заведения – Удостоверение № СДО-99-304/ 12.07.2012г.;
 • 13.02.2012г – 17.02.2012г. – Медицински Университет – София – Ехография на стави – Удостоверение № 9-5-С;
 • 10.2011г. – The International Society for Clinical Densitometry – Certified Clinical Densitometrist (CCD) – Certificate # 13096;
 • 07.10.2011г. – Медицински Университет – София – Остеопороза и клинична дензитометрия – Удостоверение № 35-10/ 07.10.2011г.;
 • 02.10.2007г – 23.10.2007г. – МУ „Проф. д-р Параскев Стоянов” – Варна / УМБАЛ „Света Марина” ЕАД – Варна – Ултразвукова диагностика в ангиологията – Удостоверение № С-64 от 05.11.2007г.;
 • 05.11.2007г – 16.11.2007г. – МУ „Проф. д-р Параскев Стоянов” – Варна/ УМБАЛ „Света Марина” ЕАД – Варна – Ехоскопия на коремни органи – Удостоверение № С-70 от 16.11.2007г.

 

Лекарска практика:

 • От м. март 2007г. до момента,  работи в МБАЛ „Света Марина” ЕАД – Варна като лекар-ревматолог;
 • От м. февруари  2012 г.  до м.юни 2012г,  работи в МУ „Проф. Д-р Параскев Стоянов” като Хонорован асистент към катедра „Пропедевтика на вътрешните болести”;
 • От м. март  2013г.  до момента,  работи в МУ „Проф. Д-р Параскев Стоянов” като Асистент към катедра „Пропедевтика на вътрешните болести”
 • От юли 2015г. до момента, работи в „ДКЦ-І Добрич” ООД  като лекар-специалист по ревматология.