Д-р Наталия Михайловна Борисова

Picture-0011

Психиатрия

Образование:
Завършва медицина през 1985 г. в Туркменски Държавен Медицински Институт – гр.Ашхабад, Туркменистан.
Завършва Здравен Мениджмънт през 2007 г. в МУ „Д-р П.Стоянов”- гр.Варна

Специалност:
Следдипломна подготовка по специалност: „Неврология” – Държавен институт за усъвършенстване на лекарите, гр. Ташкент, Узбекистан, 1987 г.
Психиатрия, придобита 2004 г. МУ – гр. София

Курсове и специализации:

 • Тематичен курс на тема: „Клиника и лечение на граничните разстройства” през 1999 г. в „Св.Наум Охридски” – гр.София;
 • Провела е обучителен модул на тема: „Основни теоретични области в съдебно психиатричната и съдебно-психологичната експертиза;
 • Индивидуално обучение за следдипломна квалификация по проблем „Съдебна психиатрия” през 2003 г. в МУ – гр.София;
 • Завършила е тримесечен обучителен модул по съдебна психиатрия в Клиниката по съдебна психиатрия и съдебна психология при Университетската болница за активно лечение по неврология и психиатрия „Св.Наум” – 2003 г.,гр.София;
 • Проведена форма на продължителна квалификация по психиатрия на тема:”Системи в психиатричното обслужване – професии, модели, обучение и правила” през 2005г.;
 • Симпозиум за проведена форма на продължителна квалификация на тема: „Seroquel – ефективен и сигурен контрол” през 2005 г. – гр. Шумен;
 • Курс за проведена форма на продължителна квалификация на тема: „Предизвикателствата на биполярното разстройство” – 2006 г. , гр. Варна;
 • Конгрес за проведена форма на продължителна квалификация на тема: „Психиатрията – днес и утре, ресоциализация, превенция на релапс, комобридност” – 2006г.;
 • Участие в сателитен симпозиум на тема:”Шизофрения и биполярно разстройство- две заболявания с много измерения” – 2007г.;
 • Семинар за проведена форма на продължителна квалификация на тема: „Диагностика и лечение на разстройство с дефицит на вниманието и хиперактивност при деца” – 2007г., гр.Варна;
 • Участие в Интернационален конгрес за „Комоноидни диагнози”, Барселона, 2011г.;
 • Участие в 24 ЕCNP – конгрес, Париж, 2011г.;
 • Участие в 25 ЕCNP – конгрес, Виена, 2012г.

Лекарска практика:

 • От 1996 до 1997г. – МБАЛ – гр.Ген.Тошево;
 • От 1997г. до 2006г. – ДПБ Карвуна;
 • От 2006г. до сега – ЦПЗ „Д-р П. Станчев – Добрич” ЕООД – гр. Добрич;
 • От 2011г. до сега работи на втори трудов договор в „ДКЦ-І Добрич” ООД – гр. Добрич